Yoksas väg

Definition av Yoksas väg

Taekwondo betyder fotens och handens väg, och vi tror att genom att lära oss hur våra fötter, händer och kroppar fungerar, så kan vi bättre förstå oss själva och andra människor. Därför menar vi att vår träning gör oss bättre rustade att välja vägar som leder till de goda föresatser som vi uttrycker bl.a. i elevens ed.

Att Taekwondoträning handlar om förståelse av mig själv och mina medmänniskor gör att det blir självklart att gå in i Dojangen med ett lyssnande sinnelag och en ödmjuk inställning. Taekwondo skiljer sig från många andra idrotter just genom att vi är medvetna om att vår träning inte bara påverkar vår fysiska förmåga utan hela vår varelse och våra vägval i livet.

 • leva upp till och vara väl insatt i föreningens värderingar och policy.
 • vara ett gott föredöme i sitt ledarskap utifrån föreningens värderingar i och utanför Dojangen.
 • inte missbruka sin maktposition.
 • skapa förutsättningar för gemenskap.
 • se till varje individs utveckling före resultat.
 • synliggöra alla i gruppen.
 • uppträda proffsigt och vara engagerad.
 • vara villig att utbilda sig och hålla sig uppdaterad.
 • reflektera över sin roll som ledare.
 • vara en god representant för klubben.

Med ledare menas instruktör, tränare, styrelseledamot samt övriga som åtagit sig ansvar för medlemmar vid arrangemang.

 • vara väl insatt i föreningens värdegrunder och policy.
 • inte missbruka sina tekniker och färdigheter genom förståelse för nödvärnsrätten.
 • visa hänsyn och respekt mot ledare och andra medlemmar.
 • visa vägen för lägre graderade.
 • visa respekt för högre graderade och deras kunskaper.
 • kunna Elevens Ed.
 • betala sin medlems‐ och träningsavgift.
 • bära hel och ren dobok på Taekwondo träning.
 • i alla situationer vara ett föredöme för barnen.
 • vara insatta i föreningens värderingar och policy.
 • ta ansvar och aktivt söka efter information som berör ert barn och föreningen.
 • respektera tränare, träningarna och Taekwondons regler.
 • känna till reglerna som gäller i föreningens lokaler.
 • uppmuntra ditt barn till träning och personlig utveckling.
 • inte avbryta eller prata med barnet under träning.
 • uppmuntra och heja på alla medlemmar under tävling.