Träningsgrupper

Träningsgrupper

Oftast så tränar vi tillsammans oavsett grader och erfarenhet, då grupperna bara är åldersanpassade, dock så har vi tillfällen då de högre graderade utövarna får möjlighet att träna mer avancerade tekniker. Nedan så är grupperna som vi på klubben just nu beskriva. Men vill ni ha mer information så tveka inte att höra av er. kontakt uppgifter hittar ni här på hemsidan.


Barn 4-7 år (Minisar)

Detta vill vi

Träning som stimulerar grovmotoriken.
• Prova på grunderna i Taekwondon på ett lekfullt sätt.
• Öva disciplin och koncentration.

Vi når dit genom
Övningar med moment som innehåller teknik ‐ balans – hoppa – kasta –
fånga ‐ m.m.
• Grundpositioner, fotarbete samt de första spark‐ och handteknikerna.
• Vara tysta, lyssna på tränaren och ställa upp sig i led. Börja prata om
Elevens Ed.

____________________________________________________________________________________

Barn 8-10 år

Detta vill vi

Motorisk träning
• Lära sig grunderna i Taekwondo på ett lekfullt sätt.
• Träna disciplin och koncentration.
• Stimulera intresset och förståelse för match i Taekwondons olika grenar.

Vi når dit genom
Koordinations övningar.
• Mycket teknik i varierade former. Vänja barnen vid stretching och fysisk
träning.
• Träning med fasta och klara regler. Koncentration under övningar. Lära
ut Elevens ed.
• Matchlik träning på ett roligt och utmanande sätt.

 ___________________________________________________________________________

Barn 11-14 år

Detta vill vi

Motorisk träning.
• Lära sig grunderna i Taekwondo på ett lekfullt sätt.
• Lära sig disciplin och koncentration.
• Stimulera intresset och förståelse för match i Taekwondons olika grenar.
• Skapa förståelse för hur viktig kost, sömn och träning är.

Vi når dit genom
Koordinations övningar
• Mycket teknik i varierade former. Lära barnen stretching och fysisk
träning.
• Träning med fasta och klara regler. Koncentration under övningar. Lära
ut Elevens ed.
• Matchlik träning på ett roligt och utmanande sätt.
• Prata om sambandet mellan kost, sömn och träning för en god hälsa.

____________________________________________________________________________________

15 år och över

Detta vill vi
• Skapa förutsättningar för personlig utveckling fysiskt, mentalt och socialt.
• Ge valmöjligheter till individuell inriktning eller satsning.
• Fortsätta träna regelbundet genom puberteten.
• Skapa förståelse för hur tanken påverkar känslor och beteende.
• Skapa förståelse för hur viktig kost, sömn och träning är för en god hälsa.

Vi når dit genom
• Träning ska innehålla styrka, rörlighet, kondition och koordination. Samt
peppning, uppmuntran och stimulans till utmaning av sig själv. Tid till
att lära känna varandra genom t.ex. samarbetsövningar.
• Se till individens behov, förutsättningar och intresse.
• Skapa medvetenhet om varför du tränar. Inspirera till egna målsättningar
vilket ökar motivationen.
• Informera, diskutera, erbjuda föreläsningar och utbildning.

____________________________________________________________________________________

De lite äldre utövarna

Detta vill vi

• Skapa förutsättningar för personlig utveckling fysiskt och mentalt.
• Ge valmöjligheter till en individ anpassad och varierad träning eller
satsning.
• Få större förståelse för träningens inverkan fysiskt och mentalt.
• Skapa förståelse för hur tanken påverkar känslor och beteende.
• Skapa förståelse för hur viktig kost, sömn och träning är för en god hälsa.

Vi når dit genom
• Träning ska innehålla styrka, rörlighet, kondition och koordination. Samt
peppning, uppmuntring och stimulans till utmaning av sig själv.
• Se till individens behov, förutsättningar och intresse.
• Informera, diskutera, erbjuda föreläsningar och utbildning.

____________________________________________________________________________________

Kampträning

Den mesta kampträningen för de här grupperna sker på ordinarie träning. Har man ambitioner och vill utvecklas mer så tränar man även på kamp träningen. Alla som tränar på det passet måste ha egna skydd.

________________________________________________________________________________________

Poomsae träning

Specialanpassad träning där man går igenom respektive mönster/ Poomsae i minsta detalj. Man bryter ner de olika handlingar som ingår och tränar de svåraste momenten var för sig för att bygga upp en helhet och förståelse för respektive mönster,


Självförsvar (HOSINSUL)
Taekwondo är inte bara sparkar och slag, kamp och Poomsae, tävling och motionsträning. Hosinsul är den del utav Taekwondo där du tränar för verkliga självförsvarssituationer.
I Hosinsul träningen används en mix av alla typer av tekniker som t.ex. förflyttningar, fritagningar, grepp, låsningar, kast, slag, armbågar, sparkar och knän. Allt för att du efter några års av träning ska kunna freda dig om du skulle utsättas för en hotfull eller våldsam situation.

____________________________________________________________________________________

Tävlingslag

För att få representera klubben på tävlingar behöver du ha minst gult bälte och 7 år fyllda.  Utöver detta behöver du även lägga  mer energi och tränings tid på grenen du vill tävla i (mer information under fliken tävling).