Träningslokal

Vänersborgs Taekwondoklubb Yoksa

Ni hittar oss på adressen:

Parkeringar finns utanför lokalen

Underhållet av lokalen sker genom ideella insatser av föreningens medlemmar och vi försöker hålla den ren och städad för att ha en tilltalande miljö för våra tränare, tränande, föräldrar och andra som kommer upp till oss!

Välkommen till Vänersborgs Taekwondo Yoksa