Taekwondo

Vänersborgs Taekwondoklubb Yoksa

Taekwondo – Koreansk Kampsport Tae Kwon Do, översätts ungefär foten & handens väg och är Koreas Nationalsport. Det bygger på gammal traditionell kampkonst som utvecklats till att bli en av världens mest populära kampsporter, som numera (sedan år 2000) även är officiell OS-gren.

Taekwondo har i Sverige utövats och utvecklats i många år och under 90-talet var det den snabbast växande kampsporten i landet. Utbildningen och kvaliteten på landets klubbar bör anses vara mycket god och vi har en fungerande riksorganisation som tillsammans med klubbarna värnar om kvalitet, tradition och bevarandet av Taekwondo i landet. Man strävar emot bevarandet både som traditionell kampkonst med alla dess värderingar och traditioner, men även som idrott och tävlingsform.

Taekwondo handlar mycket om att främja individens självförtroende, koncentration, koordination, självkontroll, medvetande, mod samt fysiska och mentala förutsättningar. Taekwondon värnar om att individen inte skall behöva bruka våld, utan att med förståelse och ödmjukhet undvika detsamma och lära sig ta ett moraliskt ansvar och kunna avgöra vad som är rätt och fel. Kamsportsmiljö är ofta en fostrande miljö där individen lär sig ta ansvar, visa respekt och ödmjukhet. Vi anser att det är vår plikt och skyldighet att värna dessa värderingar och sprida glädjen av att ingå i kamratskapen, delta i idrotten och utvecklas inom konsten, och därigenom växa som människa.

Taekwondo består av fyra huvuddelar

Kamp – Kyorugi.

I kamp krävs en hel del av utövaren. Man måste vara i god fysisk form, behärska teknikerna och vara taktisk när man möter en motståndare som, liksom en själv, besitter förmågan att attackera och träffa med både sparkar och slag.

Teknikerna måste träffa med precision och under kontroll för att vara poänggivande. Otillåtna tekniker eller träffar utanför tillåtet område straffas i olika grad och kan leda till diskvalificering.

Kyorugi är en en fartfylld och spektakulär tävlingsform som vittnar om utövarens skicklighet och fysiska form där även den oinvigde imponeras av både vackra och kraftfulla attacker.

Mönster – Poomsae

Varje grad och varje färg på bältet vittnar om elevens skicklighet och vilka tekniker denne besitter. Dessa kan visas upp i en rad olika Poomsae som innehåller tekniker som motsvarar färgen på elevens bälte. Man visar upp attack- och försvarsrörelser emot en imaginär motståndare, och man skall visa precision, kraft, balans och rörlighet i givna mönster där man alltid avslutar på samma plats där man påbörjat sitt mönster.

Att träna Poomsae är nyttigt för att lära sig behärska både grundtekniker och sin egen andning, balans och koordination.

Inom Taekwondo ryms inte bara sparkar och slag, utan även ett väl utvecklat självförsvarssystem där man lär sig ta sig ur olika typer av attacker med, lås, grepp, fritagningar, bryt etc.

Självförsvar – Hosinsul

Inom Hosinsul finns en rad olika metoder för att försvara sig emot attacker både från obeväpnade angripare såväl som attacker med kniv och andra typer av vapen. Hosinsul är en naturlig del av Taekwondon som traditionell kampkonst, men har stundtals fått stå tillbaka i de fall där endast tävlingsmomenten varit i fokus.

Det samhällsklimat som råder lämnar dock ett ökande behov av trygghet och undervisning av självförsvar blir alltjämt mer och mer efterfrågat både hos befintliga och nya utövare.

Det finns även en annan Koreansk Kampkonst vid namn Hapkido, som har nära band till Taekwondon, men är en egen konst/sport som handlar mer om ledlås, bryttekniker och kast. Mer om detta på Hapkidons egna sidor.

Krosstekniker – Kyukpa

Att krossa saker med sparkar och slag har sedan kampkonsternas födelse varit ett sätt att mäta både sin styrka, precision och kontroll på sina tekniker. Utövaren kan krossa med spark, slag, knä, armbåge eller tom. huvud och förutom i samband med graderingar och uppvisningar så finns det även tävlingar i detta. Teknik- eller Kraftkrossning. I teknik så krossar man brädor/plankor med olika tekniker i olika höjder och svårighetsgraden bedöms beroende på både brädans tjocklek, höjd, teknikens grad och utförandet. Kraftkross sker i regel med lättbetongblock som krossar i olika tjocklek där både teknik, kraft och antalet block (tjocklek) avgör poängen.
Krosstekniker handlar om att visa upp sin kroppskontroll och sin teknik, och därigenom kunna undvika skador trots stora krafter