Varför träna med oss

Taekwondo för barn

Övergripande mål för alla barngrupper är att inspirera till ett livslångt intresse för Taekwondo och träning. Att lära barnen att ta hänsyn till varandra och tränare, samarbeta i grupp och vikten av rent spel är viktiga målsättningar för alla våra barn i Yoksa. Då vi tränar kampsport är det viktigt för oss att lära barnen hur och när man eventuellt får använda Taekwondo som självförsvar.

Taekwondo är framförallt roligt och riktigt bra träning för barnen samt idag en av världens största sporter.

4-7 år

Detta vill vi

 • Lära känna sin kropp
 • Prova på grunderna i Taekwondon på ett lekfullt sätt.
 • Öva disciplin och koncentration.

Vi når dit genom

 • Övningar med moment som innehåller teknik ‐ balans – hoppa – kasta –fånga ‐ m.m.
 • Grundpositioner, fotarbete samt de första spark‐ och handteknikerna.
 • Vara tysta, lyssna på tränaren och ställa upp sig i led. Börja prata om Elevens Ed.

 8-10 år

Detta vill vi

 • Förbättra sin motorik
 • Lära sig grunderna i Taekwondo på ett lekfullt sätt.
 • Förstå vikten av disciplin och koncentration.
 • Stimulera intresset och förståelse för match i Taekwondons olika grenar.

Vi når dit genom

 • Koordinations övningar.
 • Mycket teknik i varierade former. Vänja barnen vid stretching och fysisk träning.
 • Träning med fasta och klara regler. Koncentration under övningar
 • Lära ut Elevens ed.
 • Matchlik träning på ett roligt och utmanande sätt.

10-14 år

 • Detta vill vi
 • Öka den motoriska förmågan.
 • Lära sig grunderna i Taekwondo på ett lekfullt sätt.
 • Lära sig disciplin och koncentration.
 • Stimulera intresset och förståelse för match i Taekwondons olika grenar.

Skapa förståelse för hur viktig kost, sömn och träning är.

Vi når dit genom

 • Koordinations övningar
 • Mycket teknik i varierade former. Lära barnen stretching och fysiskträning.
 • Träning med fasta och klara regler. Koncentration under övningar.
 • Läraut Elevens ed.
 • Matchlik träning på ett roligt och utmanande sätt.
 • Prata om sambandet mellan kost, sömn och träning för en god hälsa.

Taekwondo för ungdom

Övergripande mål för ungdomar är att inspirera till ett livslångt intresse för Taekwondo och träning. Hänsyn, ödmjukhet, ärlighet samt vänskap lägger vi stor vikt vid. Vi stimulerar till gemenskap genom samarbete och självförtroende genom att anta utmaningar. Då vi tränar kampsport är det mycket viktigt att våra ungdomar lär sig lagen om nödvärnsrätten.

Vi vill göra våra ungdomar delaktiga och ge dem ansvar. Det är bland våra ungdomar vi har våra framtida ledare.

 15-17 år

Detta vill vi

 • Skapa förutsättningar för personlig utveckling fysiskt, mentalt och socialt.
 • Ge valmöjligheter till individuell inriktning eller satsning.
 • Fortsätta träna regelbundet genom puberteten.
 • Skapa förståelse för hur tanken påverkar känslor och beteende.
 • Skapa förståelse för hur viktig kost, sömn och träning är för en god hälsa.

Vi når dit genom

 • Träning som fokuserar på styrka, rörlighet, kondition och koordination. Samt peppning, uppmuntran och stimulans till utmaning av sig själv. Tid till att lära känna varandra genom t.ex. samarbetsövningar.
 • Se till individens behov, förutsättningar och intresse.
 • Skapa medvetenhet om varför du tränar. Inspirera till egna målsättningar vilket ökar motivationen.
 • Informera, diskutera, erbjuda föreläsningar och utbildning.

Taekwondo för vuxen

Övergripande mål för vuxna är att inspirera till ett livslångt intresse för Taekwondo och träning. Hänsyn, ödmjukhet, ärlighet samt vänskap lägger vi stor vikt vid. Vi stimulerar till gemenskap genom samarbete och självförtroende genom att anta utmaningar. Då vi tränar kampsport.

Detta vill vi

 • Skapa förutsättningar för personlig utveckling fysiskt och mentalt.
 • Ge valmöjligheter till en individ anpassad och varierad träning eller satsning.
 • Få större förståelse för träningens inverkan fysiskt och mentalt.
 • Skapa förståelse för hur tanken påverkar känslor och beteende.
 • Skapa förståelse för hur viktig kost, sömn och träning är för en god hälsa.

Vi når dit genom

 • Träning ska innehålla styrka, rörlighet, kondition och koordination. Samt peppning, uppmuntring och stimulans till utmaning av sig själv.
 • Se till individens behov, förutsättningar och intresse.
 • Informera, diskutera, erbjuda föreläsningar och utbildning.
 • Skapa förståelse för hur viktig kost, sömn och träning är för en god hälsa.
 • Erbjuda bred träning, självförsvar, social gemenskap och glädje.
 • Informera, diskutera, erbjuda föreläsningar och utbildning.