Nu är det dags för gradering!

Den 9 dec är det gradering som kommer hållas i vår klubblokal

För att byta bältesgrad behöver alla elever genomgå och klara ett prov som visar elevens tekniska och personliga utveckling under hela terminen alltså inte endast under graderings dagen. Områdena som testas är kamp, poomsae, teknik och förmågan att visa sina kunskaper framför andra. På graderingar testas kunskaper som har lärts ut på träningarna. Viktiga egenskaper är förutom de tekniska bla disciplin, närvaro, förmåga att lyssna, ta instruktioner och visa respekt för sina kamrater samt vara en bra kompis. Graderingar är helt frivilliga, eleven måste känna att de är redo för att testa för det nya bältet.

KL 11:00 är det gradering för våra  Miniorerna

KL 13:00 är det gradering för kadetter, vuxna

Du får veta senast en vecka innan av din tränare om du är redo att gradera. Den angivna tiden är starttiden för graderingen, var på plats 30 min innan för egen uppvärming och stretch. För våra busiga Miniorer räcker det att ni är på plats 15 min innan graderingen

Graderingsavgiften är:

  • 250 kr för kadetter och vuxna
  • 200 kr för miniorerna

Betalas via swish på plats

Välkomna