Tillbaka till Taekwondo

Taeguk – Koreanska flaggan

Taeguk – Koreanska flaggan

 

Den koreanska flaggan, TAEGEUK Tae betyder storhet och Geuk betyder evighet. Taegeuk betyder således den stora evigheten. Den sydkoreanska flaggan symboliserar mycket av österns filosofi, tankegångar och mystik. Symbolen och flaggan kallas Taegeuk. Det sägs att Taegeuk första gången fladdrade i vinden i augusti 1882. Det var vid denna tidpunkt som det upprättades ett traktat mellan Korea och Japan.

 

Cirkeln i mitten symboliserar Um-Yang. Den röda delen representerar yang, och symboliserar himlen. Den blå representerar um och jorden. Symbolen uttrycker dualismen i universum, där allting existerar utifrån en harmonisk balans mellan direkta motsatser. Sådana motsatser är t.ex. ljus och mörker, dag och natt, gott och ont. Det ena kan inte existera utan det andra.

De svarta ”trigrammen” i hörnen kallas gweer och är tagna från den gamla kinesiska klassikern ”Förvandlingarnas bok”. De hela linjerna (yang) och de brutna (um). I Taegeuk sätts de samman till åtta olika trigram som symboliserar de grundläggande begreppen i universum.