Tillbaka till Taekwondo

Språkbruk

Språkbruk i dojang

Personer
Son Rhon Seng          Elev
Chokyo Nim              Assisterande kupgraderad tränare
Kyosa Nim                Nationell instruktör 1-3 dan
Saebom Nim              Internationell instruktör 4-6 dan
Boemsa                       Internationell Mästarinstruktör 7-9 dan

Räkneord
Hanna                       Ett                            IL                         Första
Tull                            Två                          Yi                          Andra
Set                             Tre                          Sam                     Tredje
Net                             Fyra                        Sah                      Fjärde
Tas (tasut)                Fem                        Oh                        Femte
Jas (jasut)                Sex                         Yook                     Sjätte
Ilkop                          Sju                           Chil                      Sjunde
Jadul                         Åtta                          Pal                       Åttonde
Ahop                          Nio                           Ko                       Nionde
Jull                             Tio                           Chip                    Tionde

Kommando
Charyot                       Givakt
Khung-Ne                  Buga / Hälsa
Chawu Yangwu        Vänd mot partner
Chombi                      Färdig / Redo
Gibon Chombi           Färdigställning, händer framför bältet
Tongmilgi Chombi    Färdigställning, händer framför huvud Shijak Börja
Kaljeo                          Bryt
Keso                            Fortsätt
Keuman                      Återgå
Tirodora                      Helt om (vändning 180 grader)

Tekniker
Chagi                           Spark
Chaolligi                      Spark med rakt ben
Chigi                             Stöt
Chireugi                       Stick
Jireugi                          Slag
Makki                            Blockering
Seogi                            Ställning
Kyuk Pah                      Brytteknik / Kross
Hosinsul                      Självförsvar
Poom                            Handling
Poomse                       Kamp mot fingerad motståndare
Hanbon Kireugi          En stegs kamp
Saebon Kireugi          Tre stegs kamp

Teknik/riktning
An                              Inåtgående/Invändning
Bakkat                       Utåtgående/Utvändning
Ap                               Framåt
Dwit                            Bakåt
Naeryo                      Nedåtgående
Ollyo                          Uppåtgående
Bandae                      Samma (ben som arm)
Baro                           Motsatt (ben som arm)
Doo Beon                  Dubbelt (slag)
Hechyo                       Dubbelt (blockering)
Oen                            Vänster
Oreun                         Höger
Pyojeok                      Teknik mot handflatan
Twio                            Flygande / Springande
Yeop                            Sidan
Jebipoom                   Avrundad
”Tornado”                   Snurrande
Teok                            Sakta / Tryckande
Deung                         Omvänt
Dollyo                          Cirkel
Palbako                       Skifta plats på fötterna – 180 grader

Kroppsdel/teknik
Son                              Hand
Mom                            Kropp
Pal                                Arm
Joomeok                     Knytnäve
Deung Joomeok        Omvänd knytnäve
Mok Joomeok             Undersidan av knytnäve (hammarslag)
Pyon Joomeok            Flat knytnäve
Bam Joomeok            Knogar på knytnäve Sonnal        Knivhand / Handkant Sonnal Deung   Omvänd knivhand Mooreup                       Knä
Ageum Son                 Vecket mellan tummen och pekfingret
Batang Son                 Nedersta delen av handflatan
Pyoson Keut                Fingertopp
Gavison Keut               Saxfingerstick
Palmok                          Handled / Underarm
An Palmok                    Insidan av handled
Bakkat Palmok            Utsidan av handled
Palkoop                         Armbåge
Dari                                Ben
Apchook                        Trampdyna
Dwichook                     Undersida av hälen
Dwitkoomchi                Baksida av hälen
Balnal                           Sida av foten
Baldeung                      Vrist

Ställningar/Seogi- chasse

Charyot Seogi                       Givakt ställning, fötter; V-ställning
Moa Seogi                             Givakt ställning, fötter; parallella
Naranhi Seogi                      Axelbred ställning, fötter; parallella
Pyonhi Seogi                         Axelbred ställning, fötter; V-ställning
Joochom Seogi                     Ridställning
Ap Koobi Chasse                 Djup framåtställning
Ap Seogi                                Kort framåtställning
Koa Seogi                             Saxställning
Dwitkoobi Chasse               L-ställning
Boem Seogi                          Kattställning, främre fot endast tå dyna
Haktari Seogi                       Tranställning
Haktari Ogomsum             Tranställning, foten i knävecket

Blockering/Makki
Arae Makki                           Låg blockering
Momtong Makki                  Kroppsblockering
Eolgool Makki                     Hög blockering
An Makki                              Inåtgående blockering
Bakkat Makki                       Utåtgående blockering
Yeop Makki                          Sidoblockering
HechyoMakki                      Dubbelblockering
Batang Son Makki             Blockering med nederdel av handflata
Eotguro Makki                    Kryssblockering
Sonnal Makki                     Knivhandsblockering med två händer
Hansonnal Makki              Knivhandsblockering med en hand
Oesanteul Makki               Låg blockering samtidigt med en låg sidoblockering
Keumgang Makki              Hög blockering samtidigt med en låg sidoblockering
Santeul Makki                     Dubbel utåtgående sidoblockering
Keumgang                         Hög blockering samtidigt med en utåtgående kropps- blockering åt sidan

Slag/Jireugi
Baro Jireugi                        Slag med motsatt hand, gentemot fotposition
Bandae Jireugi                  Slag med samma hand, gentemot fotposition
Arae Jireugi                       Underlivsslag
Momtong Jireugi               Kroppsslag
Eolgool Jireugi                  Ansiktsslag
Sonnal Chigi                     Knivhandsslag
Palkoop Chigi                   Armbågsslag
Palkoop Pyojeok               Armbågsslag mot handflata
Sonkeut Jireugi                Fingertoppsslag
Deung Jemok Chigi        Slag med knuten hands övre sida
Dangyo Teok Jireugi       Uppercut med en hand, sakta – tryckande
Doo Joomeok                   Dubbel uppercut
Deung Joomeokligi        Vertikalt knogslag
Kaljaebi                             Strypslag mot hals
Nullyeo Dolcheogi            Strypslag mot knä
Jageun Dolcheogi            Handflatsslag mot pungen
Keun Dolcheogi                Horisontellt knogslag åt sidan


Stöt/Chigi
An Chigi                        Inåtgående stöt
Bakkat Chigi                Utgående stöt
Ape Chigi                     Framåtstöt
Naeryo Chigi               Neråtgående stöt
Palkoop Chigi             Armbågsstöt
Mooreup Chigi            Knästöt
Jebipoom Mokchigi    Knivhandsslag samtidigt som hög knivhandsblockering

Spark/Chagi
Ap-Chagi                      Framåtspark
Yeop-Chagi                 Sidospark
Dwit-Chagi                  Bakåtspark
Dollyo-Chagi               Rundspark
Panda-Dollyo-chagi   Motsatt rundspark
Naeryo-Chagi             Yxspark
Pitt-Chagi                     Framåtvinklad rundspark
An-tari                           Inåtgående cirkelspark
Bakkat-tari                   Utåtgående cirkelspark
Pall-ollyo-gi                  Gymnastikspark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.