Tillbaka till Färgbälten Geup grader

5 till 4 Geup

5 till 4 geup, rött4geup

POOMSAE                                               MÖNSTER
Taegeuk Sah Jang                                    Sah = fjärde 20 poom
MAKKI                                                       BLOCKERINGAR
Sonnal momtong-makki                           Knivhand förstärkt utåtgående blockering
CHIGI                                                         STÖT
Jebi-poom mok-chigi                                 Hög knivhandsblock & inåtgående knivhandsstöt
TZIREUGI                                                  STICK MED FINGERTOPPAR
Pyonsonkeut sewo-tzireugi                       Fingertoppstöt (tumsidan upp)
CHAGI                                                        SPARKTEKNIKER
Twio Yop-chagi                                             Hoppande sidspark
Twio pandae-dollyo-chagi                          Hoppande snurrande hookspark
Nakka-chagi                                                  Hook spark med hälen.
Ban pandae-dollyo-chagi                           Snurrande hookspark 180o
On pandae-dollyo-chagi                             Stepp in snurrande hookspark 360o
HAN BON KYURUGI                              ENSTEGSKAMP
16 st
4 st med bentekniker.
HOSINSUL                                               SJÄLVFÖRSVAR
Liggande försvar mot slag och strypning. Försvar mot strypning mot vägg.
KYOKPA                                                    KROSSTEKNIK
Gulleo Yop-chagi                                        Främre steg in sidspark
I bang kyokpa                                             Två kombination (knivhandsstöt & spark).
KAMPTEKNIK & TAKTIK
2 kontringar mot bakre pit-chagi attack 2 kontringar mot främre pit-chagi attack
1  kontring mot bakre dollyo-chagi eller naeryo-chagi 1 kontring mot dwi-chagi attack
2  kontring mot bakre pit-chagi attack                              (från öppen position)
1 kontringar mot bakre mireo-chagi attack
1 kontringar mot främre mireo-chagi attack
SPARRING

3 x 2 minuter med väst & hjälm (markerande mot hjälm).

TEORI
teori lektion nödrätt
  • Gwe = Jin.Jin är gwe som ligger till grund för Taegeuk Sah Jang. Jin symboliserar åskan och blixten, som skapar fruktan och   rädsla. Här lär du dig att utstråla kraft och värdighet och påminner dig om att du ska agera lugnt och sansat när du står inför fara och fruktan.
  • Attack kontring är när du attackerar och utnyttjar/löser motståndarens kontring.
  • Olympiska viktklasser. 4st dam & 4st herr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.