Tillbaka till Gradering

Färgbälten Geup grader

Inom Taekwondo finns det olika bälten som var och ett representerar din kompetens och hur långt du kommit i din träning. På detta vis tävlar du endast emot dig själv och dina egna förutsättningar. Hur snabbt man arbetar sig fram till de olika bältena skiljer sig från olika individer, och tillsammans med sin tränare så lägger man upp en rimlig planering.

Alla börjar med sitt vita bälte!

Sen påbörjas utbildningen och man får snart ett Gult och har sen möjligheten att ta sig ända fram till Svart.

 

Vänersborg Taekwondo yoksa följer internationellt vedertagna regler gällande färgbältesgrader s.k. Geup-grader som även brukar benämnas elevgrader.

Normerna föreskriver 10st Geupgrader och börjar med 10 Geup och avslutas med 1 Geup som är sista färgbältesgraden innan man övergår till omvänd ordning som svartbälte med 1 Dan och avslutar med 10 Dan.

Färgbältena är inordnade i följande färger som återspeglar innehavarens kunskap på elevnivå. (Notera att bältesfärgerna kan variera beroende på var tränaren/instruktören skolats men Svenska Taekwondoförbundet har valt att följa den nedan presenterade skalan.)

Som nämns ovan så skiljer det i mellan klubbarna i Sverige vilka färgbälten man använder. Men det är själva Geup graden som är det viktiga. Variationerna som förkommer är mellan 10-5 Geup, när man går över till 4 Guep (avancerad) så är det rött bälte som gäller.

10 Geup = helt vitt bälte

9 Geup = gult bälte

8 Geup = gult bälte med 1 grönt vertikalt streck

7 Geup = grönt bälte

6 Geup = grönt bälte med 1 blått vertikalt streck

5 Geup = blått bälte

4 Geup = rött bälte

3 Geup = rött bälte med 1 svart vertikalt streck

2 Geup = rött bälte med 2 svarta vertikala streck

1 Geup = rött bälte med 3 svarta vertikala streck

Graderings moment

Själva graderingen består av ett antal olika moment

Poomse:

Man utför en, två eller tre poomsae beroende på hur långt man kommit i sin utveckling

Sogi:

Ställningar, det finns en mängd olika ställningar inom taekwondon, och man plockar ställningar i från den poomsae man ska utföra.

Gibon Yonsup:

Grundtekniker med kombinerad hand / arm och fottekniker. Man hämtar blockeringar och slag från poomsae men det kan även förekomma andra tekniker.

Chagi:

Sparktekniker som utförs både med och utan ”mitsar” . Man utför fler bentekniker än vad som förekommer i poomsae.

Hanbon kyorugi:

En stegs sparring/kamp, en anfaller med en teknik och motståndarens försvarar sig med rätt teknik och kontrar med slag eller sparkar.  Ju högre grad detstå mer avancerad tekniker och kombinationer.

Sebon kyorugi:

Tre stegs sparring/kamp, en anfaller med en teknik och motståndaren försvarar sig detta upprepas tre gånger med samma eller olika tekniker och motståndaren avlutar med en kontring i form av slag eller spark teknik.

Kyock pah:

Kross teknik, man slår sönder brädor eller tegel pannor med olika hand och fot tekniker.

Kyorugi:

Kamp, beroende på geup grad och ålder regleras längden på kampen ex; 2 X 1 mint och om man sparkar mot huvudet.

Hosinsul:

Självförsvarsövningar

Teori:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.