Förtydligande gällande avgifter

Tränings avgiften på 500/750kr ger dig rätt att träna. Bestämms av styrelsen och kan ändras efter behov. Dock ej under pågåeende termin.

Medlems avgiften på 240kr täcker försäkring och övriga sådana kostnader till förbund. Denna kostnad kan bara ändras på årsmötet.

Graderings avgiften på 220kr är en kostnad för att ha möjlighetn att gradera. Täcker kostnader som bälte, instruktörs utbildning m.m kan variera beroende på vem som graderar. Men ligger oftast på samma nivå.

Eventuella läger och extra träningar är utöver vanliga tränings avgiften. Ex om klubben anordnar ett sommar eller vinter läger. Så kan detta kosta extra. Men är då friviligt att delta på.

Mvh roger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.