↑ Åter till Taekwondo

Gradering

Graderingskrav

Inom Taekwondo finns det olika bälten som var och ett representerar din kompetens och hur långt du kommit i din träning. På detta vis tävlar du endast emot dig själv och dina egna förutsättningar. Hur snabbt man arbetar sig fram till de olika bältena skiljer sig från olika individer, och tillsammans med sin tränare så lägger man upp en rimlig planering. Alla börjar med sitt vita bälte! Sen påbörjas utbildningen och man får snart ett Gult och har sen möjligheten att ta sig ända fram till Svart.

Vänersborg Taekwondo Yoksa följer internationellt vedertagna regler gällande färgbältesgrader s.k. Geupgrader som även brukar benämnas elevgrader. Normerna föreskriver 10st Geupgrader och börjar med 10 Geup och avslutas med 1 Geup som är sista färgbältesgraden innan man övergår till omvänd ordning som svartbälte med 1 Dan och avslutar med 10 Dan.

Färgbältena är inordnade i följande färger som återspeglar innehavarens kunskap på elevnivå.

  • 10 Geup = helt vitt bälte
  • 9 Geup = gult bälte
  • 8 Geup = gult bälte med 1 grönt vertikalt streck
  • 7 Geup = grönt bälte
  • 6 Geup = grönt bälte med 1 blått vertikalt streck
  • 5 Geup = blått bälte
  • 4 Geup = rött bälte
  • 3 Geup = rött bälte med 1 svart vertikalt streck
  • 2 Geup = rött bälte med 2 svarta vertikala streck
  • 1 Geup = rött bälte med 3 svarta vertikala streck

Kompendium
Här kan du ladda ner graderingskompendium i pdf format. Innehåller samma information som du finner här på hemsidan
Graderingskompendium Yoksa 2013

Andra filer som innehåller information om vilka tekniker som ingår i respektive poomsae.
Slag_spark_ställning_blockering
Tekniker som används iTaegeuk

Graderings villkor

För att få gradera till nästa grad ska medlems- och träningsavgiften vara betald. Anmälan till graderingen ska göras senast två veckor före graderingen. Sedan gäller det att vara förberedd och kunna sina tekniker, kyurugi, poomsae, hosinsul och teori. Tänk på att allt det ni har haft till tidigare grader ska ni givetvis kunna till nästa grad.

Träningsnärvaro

85% närvaro på träningarna under aktuell termin behövs för att få möjlighet att gradera till nästa grad. Undantag kan göras om det finns mycket goda skäl till frånvaro eller om utövaren tränat terminen innan utan att gradera sig. Ansvarig tränare är det som bestämmer om undantag kan ges. Vid särskild anledning kan ansvarig tränare neka rätten till att gradera även om villkor uppfylls.

Dan – Svartbälte

För att få gradera till svartbälte, 1 dan, ska det vara 90% närvaro på träningarna under aktuell termin. Huvudinstruktören kan också genom samtal och motivering ge utövaren extra träning om så skulle behövas. Vid särskild anledning kan huvudtränaren neka rätten till att gradera även om villkor uppfylls.