Tillbaka till Taekwondo

Gradering

Graderingskrav

Inom Taekwondo finns det olika bälten som var och ett representerar din kompetens och hur långt du kommit i din träning. På detta vis tävlar du endast emot dig själv och dina egna förutsättningar. Hur snabbt man arbetar sig fram till de olika bältena skiljer sig från olika individer, och tillsammans med sin tränare så lägger man upp en rimlig planering. Alla börjar med sitt vita bälte! Sen påbörjas utbildningen och man får snart ett Gult och har sen möjligheten att ta sig ända fram till Svart.

Vänersborg Taekwondo Yoksa använder sig av ett graderinigs system som är anpassate efter nivån och åldern på utövaren, nedan följer länkar till dokument för de olika bältes nivåer som vi just nu har (uppdaeras löpande så kolla alltid innan gradering).

 

teori Dan

teori gradering

 

 

 

 

Graderings villkor

För att få gradera till nästa grad ska medlems- och träningsavgiften vara betald. Anmälan till graderingen ska göras senast två veckor före graderingen. Sedan gäller det att vara förberedd och kunna sina tekniker, kyurugi, poomsae, hosinsul och teori. Tänk på att allt det ni har haft till tidigare grader ska ni givetvis kunna till nästa grad.

Träningsnärvaro

85% närvaro på träningarna under aktuell termin behövs för att få möjlighet att gradera till nästa grad. Undantag kan göras om det finns mycket goda skäl till frånvaro eller om utövaren tränat terminen innan utan att gradera sig. Ansvarig tränare är det som bestämmer om undantag kan ges. Vid särskild anledning kan ansvarig tränare neka rätten till att gradera även om villkor uppfylls.

Dan – Svartbälte

För att få gradera till svartbälte, 1 dan, ska det vara 90% närvaro på träningarna under aktuell termin. Huvudinstruktören kan också genom samtal och motivering ge utövaren extra träning om så skulle behövas. Vid särskild anledning kan huvudtränaren neka rätten till att gradera även om villkor uppfylls.