Tillbaka till Klubben

Yoksas väg

 

Version

Av När Version Anm.
Kumgang Thn/Vbg 2010 1.0  
Yoksa 2013-08-05 2.0 Revision av styrelse och instruktörer

Kompendium i pdf format. Yoksas väg 2013

 

Förord

Det du håller i handen är en presentation av vår förenings värdegrund, policy och mål.

Syftet är att ge dig en inblick i vad vi alla ska arbeta efter. Oavsett om du är utövare, förälder eller helt enkelt är intresserad av vår verksamhet kan Yoksas väg informera samt inspirera dig om vad vår verksamhet vill och står för. Detta kompendium är framtaget tillsammans med ledare, utövare och föräldrar för att skapa en stabil grund att stå på.

Taekwondo hos oss utövas från motionsnivå till elitnivå för så väl vuxna som barn. Vi hälsar dig varmt välkommen till vår gemenskap och hoppas att du ska trivas hos oss.

 

Detta är en reviderad version av det dokument som gemensamt togs fram av föreningarna; Kumgang Vänersborg och Kumgang Trollhättan. Kumgang Vänersborg heter numera Vänersborgs Taekwondo Yoksa.

Definition av Yoksas väg

Taekwondo betyder fotens och handens väg, och vi tror att genom att lära oss hur våra fötter, händer och kroppar fungerar, så kan vi bättre förstå oss själva och andra människor. Därför menar vi att vår träning gör oss bättre rustade att välja vägar som leder till de goda föresatser som vi uttrycker bl.a. i elevens ed.

Att Taekwondoträning handlar om förståelse av mig själv och mina medmänniskor gör att det blir självklart att gå in i Dojangen med ett lyssnande sinnelag och en ödmjuk inställning. Taekwondo skiljer sig från många andra idrotter just genom att vi är medvetna om att vår träning inte bara påverkar vår fysiska förmåga utan hela vår varelse och våra vägval i livet.

Policy för ledare i Yoksa

Med ledare menas instruktör, tränare, styrelseledamot samt övriga som åtagit sig ansvar för medlemmar vid arrangemang.

Ledare i Yoksa ska:

 • ·         leva upp till och vara väl insatt i föreningens värderingar och policy.
 • ·         vara ett gott föredöme i sitt ledarskap utifrån föreningens värderingar i och utanför Dojangen.
 • ·         inte missbruka sin maktposition.
 • ·         skapa förutsättningar för gemenskap.
 • ·         se till varje individs utveckling före resultat.
 • ·         synliggöra alla i gruppen.
 • ·         uppträda proffsigt och vara engagerad.
 • ·         vara villig att utbilda sig och hålla sig uppdaterad.
 • ·         reflektera över sin roll som ledare.
 • ·         vara en god representant för klubben.

Policy för utövare i Yoksa

Utövare i Yoksa ska:

 • ·         vara väl insatt i föreningens värdegrunder och policy.
 • ·         inte missbruka sina tekniker och färdigheter genom förståelse för nödvärnsrätten.
 • ·         visa hänsyn och respekt mot ledare och andra medlemmar.
 • ·         visa vägen för lägre graderade.
 • ·         visa respekt för högre graderade och deras kunskaper.
 • ·         kunna Elevens Ed.
 • ·         betala sin medlems‐ och träningsavgift.
 • ·         bära hel och ren dobok på Taekwondo träning.

 

 

Policy för föräldar & anhöriga i Yoksa

Yoksa är tacksam för din ideella insats som behövs för att bedriva verksamheten mot föreningens mål och riktlinjer.

 

Föräldrar och anhöriga i Yoksa ska:

 • ·         i alla situationer vara ett föredöme för barnen.
 • ·         vara insatta i föreningens värderingar och policy.
 • ·         ta ansvar och aktivt söka efter information som berör ert barn och föreningen.
 • ·         respektera tränare, träningarna och Taekwondons regler.
 • ·         känna till reglerna som gäller i föreningens lokaler.
 • ·         uppmuntra ditt barn till träning och personlig utveckling.
 • ·         inte avbryta eller prata med barnet under träning.
 • ·         uppmuntra och heja på alla medlemmar under tävling.

 

Taekwondo för barn

Övergripande mål för alla barngrupper är att inspirera till ett livslångt intresse för Taekwondo och träning. Att lära barnen att ta hänsyn till varandra och tränare, samarbeta i grupp och vikten av rent spel är viktiga målsättningar för alla våra barn i Yoksa. Då vi tränar kampsport är det viktigt för oss att lära barnen hur och när man eventuellt får använda Taekwondo som självförsvar.

Taekwondo är framförallt roligt och riktigt bra träning för barnen samt idag en av världens största sporter.

 

4-6 år

Detta vill vi

• Grovmotorisk träning.

• Prova på grunderna i Taekwondon på ett lekfullt sätt.

• Öva disciplin och koncentration.

 

Vi når dit genom

• Övningar med moment som innehåller teknik ‐ balans – hoppa – kasta –fånga ‐ m.m.

• Grundpositioner, fotarbete samt de första spark‐ och handteknikerna.

• Vara tysta, lyssna på tränaren och ställa upp sig i led. Börja prata om Elevens Ed.

 

7-9 år

Detta vill vi

• Motorisk träning

• Lära sig grunderna i Taekwondo på ett lekfullt sätt.

• Träna disciplin och koncentration.

• Stimulera intresset och förståelse för match i Taekwondons olika grenar.

 

Vi når dit genom

• Koordinations övningar.

• Mycket teknik i varierade former. Vänja barnen vid stretching och fysisk träning.

• Träning med fasta och klara regler. Koncentration under övningar. Lära ut Elevens ed.

• Matchlik träning på ett roligt och utmanande sätt.

 

10-13 år

Detta vill vi

• Motorisk träning.

• Lära sig grunderna i Taekwondo på ett lekfullt sätt.

• Lära sig disciplin och koncentration.

• Stimulera intresset och förståelse för match i Taekwondons olika grenar.

• Skapa förståelse för hur viktig kost, sömn och träning är.

 

Vi når dit genom

• Koordinations övningar

• Mycket teknik i varierade former. Lära barnen stretching och fysiskträning.

• Träning med fasta och klara regler. Koncentration under övningar. Läraut Elevens ed.

• Matchlik träning på ett roligt och utmanande sätt.

• Prata om sambandet mellan kost, sömn och träning för en god hälsa.

 

Taekwondo för ungdom

Övergripande mål för ungdomar är att inspirera till ett livslångt intresse för Taekwondo och träning. Hänsyn, ödmjukhet, ärlighet samt vänskap lägger vi stor vikt vid. Vi stimulerar till gemenskap genom samarbete och självförtroende genom att anta utmaningar. Då vi tränar kampsport är det mycket viktigt att våra ungdomar lär sig lagen om nödvärnsrätten.

Vi vill göra våra ungdomar delaktiga och ge dem ansvar. Det är bland våra ungdomar vi har våra framtida ledare.

 13-17 år

Detta vill vi

• Skapa förutsättningar för personlig utveckling fysiskt, mentalt och socialt.

• Ge valmöjligheter till individuell inriktning eller satsning.

• Fortsätta träna regelbundet genom puberteten.

• Skapa förståelse för hur tanken påverkar känslor och beteende.

• Skapa förståelse för hur viktig kost, sömn och träning är för en god hälsa.

 

Vi når dit genom

• Träning ska innehålla styrka, rörlighet, kondition och koordination. Samt peppning, uppmuntran och stimulans till utmaning av sig själv. Tid till att lära känna varandra genom t.ex. samarbetsövningar.

• Se till individens behov, förutsättningar och intresse.

• Skapa medvetenhet om varför du tränar. Inspirera till egna målsättningar vilket ökar motivationen.

• Informera, diskutera, erbjuda föreläsningar och utbildning.

Taekwondo för vuxen

Övergripande mål för vuxna är att inspirera till ett livslångt intresse för Taekwondo och träning. Hänsyn, ödmjukhet, ärlighet samt vänskap lägger vi stor vikt vid. Vi stimulerar till gemenskap genom samarbete och självförtroende genom att anta utmaningar. Då vi tränar kampsport

Är det mycket viktigt att våra vuxna lär sig lagen om nödvärnsrätten.

18-29 år

Detta vill vi

• Skapa förutsättningar för personlig utveckling fysiskt och mentalt.

• Ge valmöjligheter till en individ anpassad och varierad träning eller satsning.

• Få större förståelse för träningens inverkan fysiskt och mentalt.

• Skapa förståelse för hur tanken påverkar känslor och beteende.

• Skapa förståelse för hur viktig kost, sömn och träning är för en god hälsa.

 

Vi når dit genom

• Träning ska innehålla styrka, rörlighet, kondition och koordination. Samt peppning, uppmuntring och stimulans till utmaning av sig själv.

• Se till individens behov, förutsättningar och intresse.

• Informera, diskutera, erbjuda föreläsningar och utbildning.

30+ år

Detta vill vi

• Skapa förutsättningar för personlig utveckling fysiskt och mentalt.

• Ge valmöjligheter till en individ anpassad och varierad träning.

• Få större förståelse för träningens inverkan fysiskt och mentalt.

• Skapa förståelse för hur tanken påverkar känslor och beteende.

• Skapa förståelse för hur viktig kost, sömn och träning är för en god hälsa.

 

Vi når dit genom

• Träning ska innehålla styrka, rörlighet, kondition och koordination. Samt peppning, uppmuntring och stimulans till utmaning av sig själv.

• Se till individens förutsättningar och erbjuda bred träning, självförsvar, social gemenskap och glädje.

• Informera, diskutera, erbjuda föreläsningar och utbildning.

 Taekwondo tävling

Taekwondo tävling är för tävlingsintresserade i alla åldrar från 7 år och uppåt. Ska verka som utbildning för alla moment inom utövarens tävlingsgren, så som träning, regler, taktik, sportmannaskap m.m. Yoksa har utöver ordinarie grupper inriktade träningar i de båda

tävlingsgrenarna Poomsae (mönster) och Kyurogi (kamp). Denna del i vår verksamhet ger utövaren möjlighet att träna specifikt för tävling eller bara för egen utveckling. Hos oss är tävling frivilligt.

 

Detta vill vi

• Förstå regler och taktik.

• Sportmannaskap.

• Skapa stimulerande, utmanande och utvecklande miljö för utövaren.

• Ge förutsättningar för att bli elitutövare.

• Förståelse för hur det mentala påverkar prestationen.

 

Vi når dit genom

• Genomgång av regler och taktik både teoretiskt och praktiskt.

• Regelbundna samtal i gruppen om vad sportmannaskap innebär.

• Skapa trygg stämning och gott samarbete i gruppen. Tolerant miljö där utövarna stöttar och peppar varandra. Utveckling före resultat.

• Utbildningsplaner och koncept för olympisk sparring respektive poomsae.

• Informera, diskutera, erbjuda föreläsningar och utbildning.

 

Taekwondo elit

Med Taekwondo elit menar vi verksamhet på internationell eller nationell toppnivå och skikten närmast därunder. Om medlemmen vill gå ett steg vidare med sin Taekwondo-karriär så vill föreningen skapa dessa förutsättningar för utövaren.

 

Detta vill vi

 Skapa så bra förutsättningar som möjligt för utövarna att kunna elitsatsa.

 Vi når dit genom

 Erbjuda träning på högsta möjliga nivå i den mängd som krävs och applicera utbildningsplaner och koncept. Satsa på alla tränare med stöd, utbildning och nödvändig kunskap.

 

Drogpolicy

 • ·         Vi stödjer en sund, hälsosam och drogfri livsstil.
 • ·         Vi tar starkt avstånd från alla droger och doping.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.