↑ Åter till Klubben

Försäkring

Svenska Taekwondoförbundet har tecknat ett grundläggande försäkringsskydd för dig då du idrottar. På grund av en förhållandevis låg premie är det inte alltid heltäckande. Du bör ha ytterligare försäkringar som gäller under idrott och din övriga fritid. Försäkringen omfattar alla registrerade medlemmar i idrottsföreningen Stockholms Taekwondo Akademi.

Akutersättning

Akutersättningen betalar till viss del de vård- och resekostnader du får, när du på grund av en skada besöker läkare eller går på sjukgymnastik. Ersättningens storlek avgörs av vilken sorts skada du råkat ut för (skadans diagnos). Det innebär att du inte alltid kan räkna med att få tillbaks exakt så mycket pengar som du lagt ut. Du behöver inte redovisa samtliga dina utlägg till oss, utan det räcker med att skicka in originalkvittot från det första läkarbesöket.

Den lägsta ersättningen för varje skada är 1% av ett prisbasbelopp och den högsta ersättningen är 6% av ett prisbasbelopp. Akutersättningen är inte till för att betala förlorad arbetsförtjänst eller taxiresor till och från arbetet eller skolan.

Tandskador

Försäkringen ersätter de nödvändiga behandlingskostnader som du får på grund av skadan inom 5 år från den dagen skadan hände. Därefter kan du endast få ersättning om en så kallad slutbehandling måste uppskjutas.

Den högsta ersättningen för varje skada är 60% av ett prisbasbelopp.

Skadade idrottskläder och glasögon

Om skadan krävt behandling hos läkare kan du få ersättning för skadade idrottskläder och glasögon som du haft på dig vid skadetillfället. Självrisken är 3% av ett prisbasbelopp och den högsta ersättningen du kan få för varje skada är 30% av ett prisbasbelopp.

Invaliditetsersättning

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms, och en invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av en tabell. När invaliditetsgraden är lägre än 5% utbetalas 1% av försäkringsbeloppet. Bedöms skadan till mellan 5% och 74% utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Exempel: om invaliditetsgraden är 10%, blir utbetalningen 10% av försäkringsbeloppet. Blir bedömningen 75% eller högre utbetalas dubbelt försäkringsbelopp. Du kan inte få någon ersättning om de bestående besvären kommit senare än 5 år från skadedagen.

Dödsfallsersättning

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett din ålder), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 65 år). Ersättningen betalas ut till dödsboet.

Försäkringsinformation

Här kan du läsa mer om vad som ingår i försäkringen samt hur och när den gäller.

Utomlands

Svenska Taekwondoförbundet har fr.o.m. den 1 feb 2011 kompletterat gällande försäkring. Föreningen behöver inte längre teckna särskild idrottsreseförsäkring (K96). Försäkringskyddet ingår nu i grundförsäkringen som förbundet tecknat med Folksam. Vid läger och tävling utomlands skriv ut Försäkringsbrev/Idrottsförsäkring (K64552) och ta med på resan.

Tänk på att vid resa inom EU krävs att resenären har med sig det europeiska sjukförsäkringskortet som beställs på försäkringskassans hemsida http://www.forsakringskassan.se